@Alkis Kirtsoglou

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

OrganizacijskeLiderskeAnalitičkeKomunikacijskeTehničkeKreativne

Vještine

Organizacijske

planira
organizira
strpljiv
metodičan je
sijledi upute
upravlja vremenom
timski igrač
dijeli zasluge sa drugima

Liderske

prihvaća odgovornost
inspirira
motivira
podučava
pokazuje kvalitete vođe
preuzima inicijativu
riskira

Komunikacijske

razumije publiku
iznosi ideje
prezentira
asertivan
pažljivo sluša

Analitičke

formira mišljenje
primenjuje matematiku
procjenjuje potrebe
procjenjuje
predviđa

Tehničke

ima IKT kompetencije
razumije podatke
upravlja digitalnim informacijama

Jezici

engleski: odlično, njemački: osnovno, grčki: materinji