@girlsdayhungary

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

TehničkeKomunikacijskeAnalitičkeOrganizacijskeKreativneLiderske

Vještine

Komunikacijske

uspješno komunicira
prezentira
piše jasno

Analitičke

formira mišljenje

Tehničke

objavljuje sadržaje
kreira digitalni sadržaj
ima IKT kompetencije
poštuje internet etiku
održava sigurnost na internetu

Jezici