@James Payne

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

TehničkeOrganizacijskeAnalitičkeKreativneKomunikacijskeLiderske

Vještine

Kreativne

dizajnira
izražajan
vizualizira
ima osjećaj za kompoziciju

Organizacijske

sijledi upute
vodi računa o detaljima
nosi se s pritiskom
timski igrač
strpljiv
metodičan je
uči iz grešaka
planira

Komunikacijske

uspješno komunicira
pažljivo sluša
gradi odnose sa drugima
prezentira

Analitičke

procjenjuje potrebe
logički razmišlja
uči
računa
predviđa
radi sa oblicima i prostorom

Tehničke

ima IKT kompetencije
objavljuje sadržaje
kreira digitalni sadržaj
izrađuje web strane
upravlja digitalnim informacijama
razumije se u korisničko iskustvo
razumije se u korisničko sučelje
radi sa hardwareom
radi sa softwareom
održava sigurnost na internetu

Jezici