@Robyn clifford

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

AnalitičkeOrganizacijskeTehničkeKomunikacijskeKreativneLiderske

Vještine

Organizacijske

planira
organizira
strpljiv
metodičan je
identificira resurse
upravlja vremenom
timski igrač
sprovodi planove u djela
istražuje
sijledi upute
vodi računa o detaljima
uči iz grešaka
dijeli zasluge sa drugima

Liderske

prihvaća odgovornost
određuje prioritete
postavlja ciljeve
preuzima inicijativu
riskira
rukovodi ljudima
motivira
donosi odluke
delegira zadatke

Komunikacijske

gradi odnose sa drugima
razvija odnos pun razumjevanja
pažljivo sluša
iznosi ideje
prezentira
uspješno komunicira
razumije publiku
piše jasno
medijski je pismen
pregovara
ima iskustva u javnim nastupima

Kreativne

umjetnički orijentiran
dizajnira
izražajan
pokazuje originalnost
vizualizira
ilustrira
ima osjećaj za kompoziciju
preduzetnički orijentiran
nastupa
muzikalan

Analitičke

radi sa oblicima i prostorom
riješava probleme
procjenjuje
računa
predviđa
primenjuje matematiku
kritički razmišlja
orijentiran na znanost
logički razmišlja
uči
formira mišljenje
prepoznaje prilike
procjenjuje potrebe

Tehničke

ima IKT kompetencije
radi sa softwareom
kreira digitalni sadržaj
objavljuje sadržaje
izrađuje web strane
upravlja digitalnim informacijama
razumije se u korisničko iskustvo
razumije se u korisničko sučelje
radi sa hardwareom
održava sigurnost na internetu
razumije podatke
poštuje internet etiku

Jezici

engleski: materinji, francuzi: srednje, njemački: srednje, korejski: osnovno, Španjolski: osnovno