@Gi

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

KomunikacijskeOrganizacijskeLiderskeKreativneTehničkeAnalitičke

Vještine

Liderske

preuzima inicijativu
prihvaća odgovornost
inspirira
pokazuje kvalitete vođe
motivira

Organizacijske

sijledi upute
upravlja vremenom
timski igrač
metodičan je
strpljiv
vodi računa o detaljima
dijeli zasluge sa drugima

Komunikacijske

gradi odnose sa drugima
razvija odnos pun razumjevanja
uspješno komunicira
razumije publiku
pažljivo sluša
konstruktivno kritizira
iznosi ideje
prezentira
ima iskustva u javnim nastupima

Kreativne

umjetnički orijentiran
izražajan
pokazuje originalnost
vizualizira

Analitičke

procjenjuje potrebe
formira mišljenje
riješava probleme

Tehničke

radi sa hardwareom
radi sa softwareom
održava sigurnost na internetu

Jezici