@sven

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

KomunikacijskeLiderskeOrganizacijskeKreativneAnalitičkeTehničke

Vještine

Kreativne

umjetnički orijentiran
muzikalan
nastupa
izražajan

Organizacijske

timski igrač
dijeli zasluge sa drugima
sijledi upute
planira
organizira

Komunikacijske

razvija odnos pun razumjevanja
pažljivo sluša
razumije publiku
gradi odnose sa drugima
uspješno komunicira
iznosi ideje
prezentira
ima iskustva u javnim nastupima
asertivan

Liderske

prihvaća odgovornost
inspirira
motivira
podučava
pokazuje kvalitete vođe
preuzima inicijativu
riskira

Analitičke

formira mišljenje

Jezici

engleski: odlično, francuzi: srednje, njemački: materinji