@stsiona

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

KomunikacijskeOrganizacijskeAnalitičkeLiderskeKreativneTehničke
Moje težnje 
“Let’s Go Exploring!” has always been my motto for every fresh new start of my life, that may be a day running a project, a new neighbourhood or a cloudy morning. I strongly believe that in order to be the one who drives changes in your life and not been driven by them, you should be self-motivated and flexible in transfiguring yourself, adjusting and/or readjusting in diverse environments and constantly changing conditions. Until today, my passion for Digital Tools, Internet & Information Technology has been guiding me to enhance my knowledge and experience in Digital Marketing, Creative Media and Global Sustainable Development. Being a tireless learner I repeatedly tend to permeate and discover the know-how for my top interests and favourite activities. As a goal-oriented personality, I pay attention in both “big-picture” and detail missing, using the best of me to identify the essential needs and the options to improve the “big-picture’s” efficiency. For me it's not just the destination but also the journey. I also love snowboarding, cosy bistros & spots with a view!

Vještine

Organizacijske

planira
organizira
metodičan je
sijledi upute
upravlja vremenom
timski igrač
vodi računa o detaljima
nosi se s pritiskom
identificira resurse
istražuje
uči iz grešaka

Liderske

prihvaća odgovornost
preuzima inicijativu
pokazuje kvalitete vođe
podučava
riskira
određuje prioritete
delegira zadatke
donosi odluke
postavlja ciljeve

Komunikacijske

gradi odnose sa drugima
razvija odnos pun razumjevanja
uspješno komunicira
razumije publiku
pažljivo sluša
konstruktivno kritizira
iznosi ideje
prezentira
asertivan
pregovara
piše jasno
medijski je pismen

Kreativne

umjetnički orijentiran
dizajnira
izražajan
pokazuje originalnost
vizualizira
ilustrira
muzikalan
nastupa

Analitičke

procjenjuje potrebe
računa
procjenjuje
formira mišljenje
planira budžet
predviđa
riješava probleme
kritički razmišlja
logički razmišlja
uči

Tehničke

objavljuje sadržaje
upravlja digitalnim informacijama
razumije se u korisničko iskustvo
razumije se u korisničko sučelje
radi sa hardwareom
radi sa softwareom
razumije podatke

Jezici

engleski: odlično, francuzi: srednje, grčki: materinji