@ianclifford

Primarni tabovi

Dijamant prikazuje grupe vještina koje prevčledavaju. Kliknite na svaku grupu kako biste vidjeli pojedinačne veštine.

TehničkeAnalitičkeKomunikacijskeKreativneLiderskeOrganizacijske
Moje težnje 

I have developed YouRock to change the employability landscape for people across Europe. I'm not looking for work, as managing this site is a full time job!

Vještine

Kreativne

umjetnički orijentiran
ilustrira
ima osjećaj za kompoziciju
vizualizira
dizajnira
preduzetnički orijentiran

Organizacijske

vodi računa o detaljima
uči iz grešaka

Liderske

inspirira
motivira
podučava
pokazuje kvalitete vođe
preuzima inicijativu
riskira

Komunikacijske

razumije publiku
iznosi ideje
prezentira
asertivan
uspješno komunicira
piše jasno
medijski je pismen
pregovara

Analitičke

formira mišljenje
riješava probleme
logički razmišlja
uči
primenjuje matematiku
procjenjuje
računa
predviđa
prepoznaje prilike

Tehničke

kreira digitalni sadržaj
izrađuje web strane
ima IKT kompetencije
upravlja digitalnim informacijama
razumije se u korisničko iskustvo
razumije se u korisničko sučelje
radi sa hardwareom
radi sa softwareom
održava sigurnost na internetu
razvija aplikacije
dizajnira igrice
razvija software
razumije podatke

Jezici

francuzi: osnovno, ruski: osnovno