@MarcoSantaterra

Pestanyes primàries

El diamant t'ensenya les habilitats predominants per grups. Clica a cada grup per a veure les habilitats individuals a sota.

OrganitzacióAnalíticaComunicacióLideratgeTècnicaCreativitat

Les meves habilitats

Lideratge

sap prioritzar
pren decisions
demostra el seu lideratge
pren la iniciativa
accepta responsabilitats
assumeix riscos
gestiona persones
motivador
sap delegar tasques

Organització

identifica recursos
organitza
planifica
treballa en equip
metòdic
té cura dels detalls
pacient
fa recerca
gestiona el temps
segueix instruccions

Comunicació

comunica de forma efectiva
expressa les idees
estableix relacions
escolta atentament
negocia
entèn a l'audiència
presenta
escriu clarament
segueix els mitjans de comunicació

Analítica

fa estimacions
soluciona els problemes
aplica les matemàtiques
calcula
pensador crític
construeix opinió
avalua les necessitats
lògica
aprèn
treballa amb la forma i l'espai

Tècnica

competències TIC
gestiona maquinari informàtic
té cura de la seguretat digital
gestiona programari informàtic
publica continguts
crea contingut digital
llegeix i escriu dades
observa les etiquetes digitals
gestiona informació digital

Creativitat

visualitza

Idiomes

anglès: Fluid, italià: Natiu, portuguès: Fluid, espanyol: Mitjà