@katerina margariti

Pestanyes primàries

El diamant t'ensenya les habilitats predominants per grups. Clica a cada grup per a veure les habilitats individuals a sota.

OrganitzacióAnalíticaComunicacióLideratgeTècnicaCreativitat
My aspirations 
I want to combine business with travel and volunteering.

Les meves habilitats

Lideratge

pren la iniciativa
accepta responsabilitats
inspira
motivador
instrueix
demostra el seu lideratge
assumeix riscos
pren decisions
gestiona persones
sap delegar tasques

Organització

segueix instruccions
gestiona el temps
treballa en equip
metòdic
pacient
té cura dels detalls
organitza
fa front a la pressió
planifica
fa recerca
identifica recursos
aprèn dels errors
comparteix el reconeixement

Comunicació

estableix relacions
crea bones relacions
escolta atentament
comunica de forma efectiva
entèn a l'audiència
expressa les idees
presenta
assertiu
escriu clarament
segueix els mitjans de comunicació
parla en públic

Creativitat

artístic
dissenya
expressiu
il·lustra
visualitza
demostra originalitat
sentit de la composició
musical

Tècnica

competències TIC
crea contingut digital
gestiona maquinari informàtic
té cura de la seguretat digital
publica continguts
llegeix i escriu dades
observa les etiquetes digitals
gestiona informació digital

Analítica

avalua les necessitats
construeix opinió
fa estimacions
pressupostos
calcula
prediu
soluciona els problemes
pensador crític
lògica
aprèn
aplica les matemàtiques

Idiomes