@Robyn clifford

Pestanyes primàries

El diamant t'ensenya les habilitats predominants per grups. Clica a cada grup per a veure les habilitats individuals a sota.

AnalíticaOrganitzacióTècnicaComunicacióCreativitatLideratge

Les meves habilitats

Organització

planifica
organitza
pacient
metòdic
identifica recursos
gestiona el temps
treballa en equip
posa en marxa els plans
fa recerca
segueix instruccions
té cura dels detalls
aprèn dels errors
comparteix el reconeixement

Lideratge

accepta responsabilitats
sap prioritzar
estableix objectius
pren la iniciativa
assumeix riscos
gestiona persones
motivador
pren decisions
sap delegar tasques

Comunicació

estableix relacions
crea bones relacions
escolta atentament
expressa les idees
presenta
comunica de forma efectiva
entèn a l'audiència
escriu clarament
segueix els mitjans de comunicació
negocia
parla en públic

Creativitat

artístic
dissenya
expressiu
demostra originalitat
visualitza
il·lustra
sentit de la composició
emprenedor
actor
musical

Analítica

treballa amb la forma i l'espai
soluciona els problemes
fa estimacions
calcula
prediu
aplica les matemàtiques
pensador crític
científic
lògica
aprèn
construeix opinió
reconeix oportunitats
avalua les necessitats

Tècnica

competències TIC
gestiona programari informàtic
crea contingut digital
publica continguts
desenvolupa llocs web
gestiona informació digital
entèn l'experiència de l'usuari
entèn la interfície de l'usuari
gestiona maquinari informàtic
té cura de la seguretat digital
llegeix i escriu dades
observa les etiquetes digitals

Idiomes

anglès: Natiu, francès: Mitjà, alemany: Mitjà, coreà: Bàsic, espanyol: Bàsic