@xristos simonis

Pestanyes primàries

El diamant t'ensenya les habilitats predominants per grups. Clica a cada grup per a veure les habilitats individuals a sota.

OrganitzacióComunicacióLideratgeAnalíticaTècnicaCreativitat

Les meves habilitats

Organització

pacient
té cura dels detalls
metòdic
aprèn dels errors
planifica
segueix instruccions
fa front a la pressió
treballa en equip
organitza
gestiona el temps
identifica recursos
gestiona els conflictes
comparteix el reconeixement
fa recerca

Tècnica

competències TIC
publica continguts
crea contingut digital
llegeix i escriu dades
observa les etiquetes digitals
té cura de la seguretat digital
gestiona informació digital
gestiona maquinari informàtic

Analítica

lògica
aprèn
calcula
prediu
pensador crític
avalua les necessitats
aplica les matemàtiques
construeix opinió
reconeix oportunitats
treballa amb la forma i l'espai

Lideratge

pren decisions
assumeix riscos
sap prioritzar
demostra el seu lideratge
pren la iniciativa
accepta responsabilitats
sap delegar tasques
inspira
gestiona persones
estableix objectius

Comunicació

comunica de forma efectiva
crea bones relacions
escolta atentament
expressa les idees
estableix relacions
negocia
presenta
entèn a l'audiència
escriu clarament
persuadeix
segueix els mitjans de comunicació

Creativitat

artístic
expressiu
il·lustra
sentit de la composició
visualitza

Idiomes