@MarcoSantaterra

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностАналитичностКомуникацияЛидерствоТехникаКреативност

Уменията

Лидерство

определя приоритети
взема решения
показва лидерство
поема инициативата
носи отговорност
поема рискове
управлява хора
мотивиращ
делегира задачи

Организационна способност

посочва източници
организира
планира
работи в екип
методичен
обръща внимание на детайлите
е търпелив
изследва
управлява времето
следва инструкции

Комуникация

комуникира ефективно
изразява идеи
създава връзки
слуша внимателно
води преговори
разбира аудиторията
презентира
пише ясно
медийно грамотен

Аналитичност

оценява
решава проблемите
прилага математически познания
калкулира
мисли критично
оформя становище
определя нуждите
логичен
учи
работи с форми и пространство

Техника

компетентен с ИТ
управлява хардуер
поддържа онлайн безопасност
управлява софтуер
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
информационно грамотен
съблюдава етикета
управлява дигитална информация

Креативност

визуализира

Езикови умения

английски: свободно , италиански: роден език, португалски: свободно , испански: cредни