@Rachelorr89

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКомуникацияТехникаАналитичностЛидерствоКреативност

Уменията

Организационна способност

планира
организира
е търпелив
методичен
посочва източници
работи в екип
следва инструкции
управлява времето
обръща внимание на детайлите
доверява се
изследва

Лидерство

носи отговорност
определя приоритети
взема решения
показва лидерство
поема инициативата

Комуникация

комуникира ефективно
изразява идеи
създава връзки
слуша внимателно
води преговори
развива разбирателството
разбира аудиторията
презентира
пише ясно
медийно грамотен
говори пред аудитория

Аналитичност

оценява
решава проблемите
определя нуждите
мисли критично
прилага математически познания
оформя становище

Техника

компетентен с ИТ
управлява хардуер
поддържа онлайн безопасност
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
информационно грамотен
съблюдава етикета
управлява дигитална информация

Креативност

музикален
артистичност
изпълнява
експресивен

Езикови умения