@katerina margariti

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностАналитичностКомуникацияЛидерствоТехникаКреативност
Очаквания 
I want to combine business with travel and volunteering.

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност
вдъхновява
мотивиращ
инструктира
показва лидерство
поема рискове
взема решения
управлява хора
делегира задачи

Организационна способност

следва инструкции
управлява времето
работи в екип
методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
организира
спарвя се с натиска
планира
изследва
посочва източници
учи се от грешките си
доверява се

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
слуша внимателно
комуникира ефективно
разбира аудиторията
изразява идеи
презентира
самоуверен
пише ясно
медийно грамотен
говори пред аудитория

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
илюстрира
визуализира
показва оригиналност
има усет
музикален

Техника

компетентен с ИТ
създава дигитално съдържание
управлява хардуер
поддържа онлайн безопасност
съгласява се с издателя
информационно грамотен
съблюдава етикета
управлява дигитална информация

Аналитичност

определя нуждите
оформя становище
оценява
бюджетира
калкулира
предвижда
решава проблемите
мисли критично
логичен
учи
прилага математически познания

Езикови умения