@Alkis Kirtsoglou

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностЛидерствоАналитичностКомуникацияТехникаКреативност

Уменията

Организационна способност

планира
организира
е търпелив
методичен
следва инструкции
управлява времето
работи в екип
доверява се

Лидерство

носи отговорност
вдъхновява
мотивиращ
инструктира
показва лидерство
поема инициативата
поема рискове

Комуникация

разбира аудиторията
изразява идеи
презентира
самоуверен
слуша внимателно

Аналитичност

оформя становище
прилага математически познания
определя нуждите
оценява
предвижда

Техника

компетентен с ИТ
информационно грамотен
управлява дигитална информация

Езикови умения

английски: свободно , немски: основни , гръцки: роден език