@Pro Nik

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ЛидерствоКомуникацияАналитичностТехникаОрганизационнаспособностКреативност

Уменията

Лидерство

определя приоритети
делегира задачи
вдъхновява
взема решения
поставя цели
показва лидерство
поема инициативата
носи отговорност

Организационна способност

посочва източници
организира
обръща внимание на детайлите

Комуникация

създава връзки
комуникира ефективно
изразява идеи
води преговори
разбира аудиторията
презентира
пише ясно

Аналитичност

определя нуждите
бюджетира
оценява
предвижда
решава проблемите
оформя становище

Техника

съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
информационно грамотен
компетентен с ИТ
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност

Езикови умения