@girlsdayhungary

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаКомуникацияАналитичностОрганизационнаспособностКреативностЛидерство

Уменията

Комуникация

комуникира ефективно
презентира
пише ясно

Аналитичност

оформя становище

Техника

съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
компетентен с ИТ
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност

Езикови умения