@PeterJannsen

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаАналитичностОрганизационнаспособностКомуникацияКреативностЛидерство

Уменията

Креативност

проектира
визуализира
артистичност
илюстрира
има усет

Аналитичност

решава проблемите
работи с форми и пространство
оценява
калкулира
предвижда
определя нуждите
логичен
учи

Организационна способност

методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
следва инструкции
спарвя се с натиска
работи в екип
учи се от грешките си

Техника

компетентен с ИТ
управлява софтуер
пише софтуер
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
разработва уебсайтове
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
уточнява
ползва добре инструментите
разбира механиката

Комуникация

комуникира ефективно
развива разбирателството
слуша внимателно
медийно грамотен
пише ясно
изразява идеи

Езикови умения

холандски: свободно , английски: свободно , френски: роден език