@lizebcn

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаКомуникацияОрганизационнаспособностАналитичностКреативностЛидерство

Уменията

Техника

компетентен с ИТ
пише софтуер
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
разработва уебсайтове
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
управлява хардуер
управлява софтуер
поддържа онлайн безопасност

Комуникация

медийно грамотен
пише ясно
изразява идеи
разбира аудиторията

Организационна способност

методичен
обръща внимание на детайлите
е търпелив
учи се от грешките си

Креативност

проектира
артистичност

Аналитичност

логичен
учи
решава проблемите

Езикови умения

каталонски: свободно , холандски: роден език, английски: свободно , френски: свободно , немски: cредни , италиански: свободно , португалски: основни , испански: свободно