@James Payne

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаОрганизационнаспособностАналитичностКреативностКомуникацияЛидерство

Уменията

Креативност

проектира
експресивен
визуализира
има усет

Организационна способност

следва инструкции
обръща внимание на детайлите
спарвя се с натиска
работи в екип
е търпелив
методичен
учи се от грешките си
планира

Комуникация

комуникира ефективно
слуша внимателно
създава връзки
презентира

Аналитичност

определя нуждите
логичен
учи
калкулира
предвижда
работи с форми и пространство

Техника

компетентен с ИТ
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
разработва уебсайтове
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
управлява хардуер
управлява софтуер
поддържа онлайн безопасност

Езикови умения