@Robyn clifford

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

АналитичностОрганизационнаспособностТехникаКомуникацияКреативностЛидерство

Уменията

Организационна способност

планира
организира
е търпелив
методичен
посочва източници
управлява времето
работи в екип
въвежда плановете в действие
изследва
следва инструкции
обръща внимание на детайлите
учи се от грешките си
доверява се

Лидерство

носи отговорност
определя приоритети
поставя цели
поема инициативата
поема рискове
управлява хора
мотивиращ
взема решения
делегира задачи

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
слуша внимателно
изразява идеи
презентира
комуникира ефективно
разбира аудиторията
пише ясно
медийно грамотен
води преговори
говори пред аудитория

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
показва оригиналност
визуализира
илюстрира
има усет
предприемчив
изпълнява
музикален

Аналитичност

работи с форми и пространство
решава проблемите
оценява
калкулира
предвижда
прилага математически познания
мисли критично
научен
логичен
учи
оформя становище
разпознава възможностите
определя нуждите

Техника

компетентен с ИТ
управлява софтуер
създава дигитално съдържание
съгласява се с издателя
разработва уебсайтове
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
управлява хардуер
поддържа онлайн безопасност
информационно грамотен
съблюдава етикета

Езикови умения

английски: роден език, френски: cредни , немски: cредни , корейски: основни , испански: основни