@RebeccaShakti

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияОрганизационнаспособностКреативностТехникаЛидерствоАналитичност
Очаквания 

I am a blogger for YouRock.

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност

Организационна способност

управлява времето
работи в екип
методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
спарвя се с натиска

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно
слуша внимателно
пише ясно
изразява идеи
разбира аудиторията

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
визуализира
илюстрира
има усет

Аналитичност

определя нуждите

Техника

компетентен с ИТ
създава дигитално съдържание
управлява дигитална информация
съблюдава етикета

Езикови умения

френски: свободно