@RebeccaShakti

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияОрганизационнаспособностКреативностТехникаЛидерствоАналитичност
Очаквания 

I am a blogger for YouRock.

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност

Организационна способност

управлява времето
работи в екип
методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
спарвя се с натиска

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно
слуша внимателно
разбира клиентите
пише ясно
изразява идеи
разбира аудиторията

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
визуализира
илюстрира
има усет

Аналитичност

определя нуждите

Техника

компетентен с ИТ
създава дигитално съдържание
управлява дигитална информация
съблюдава етикета

Езикови умения

френски: свободно