@mlab

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКомуникацияЛидерствоТехникаКреативностАналитичност

Уменията

Лидерство

определя приоритети
взема решения
показва лидерство
поема инициативата
носи отговорност
поема рискове

Организационна способност

посочва източници
организира
планира
работи в екип
следва инструкции
управлява времето
обръща внимание на детайлите
е търпелив
методичен

Комуникация

комуникира ефективно
изразява идеи
създава връзки
слуша внимателно
води преговори
развива разбирателството
презентира
разбира аудиторията
пише ясно

Аналитичност

решава проблемите
прилага математически познания
калкулира
оформя становище
работи с форми и пространство

Креативност

артистичност
експресивен
илюстрира
има усет
визуализира

Техника

компетентен с ИТ
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
информационно грамотен
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност

Езикови умения