@yourock

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностТехникаЛидерствоКреативностКомуникацияАналитичност