@Gi

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияОрганизационнаспособностЛидерствоКреативностТехникаАналитичност

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност
вдъхновява
показва лидерство
мотивиращ

Организационна способност

следва инструкции
управлява времето
работи в екип
методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
доверява се

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно
разбира аудиторията
слуша внимателно
прави конструктивна критика
изразява идеи
презентира
говори пред аудитория

Креативност

артистичност
експресивен
показва оригиналност
визуализира

Аналитичност

определя нуждите
оформя становище
решава проблемите

Техника

управлява хардуер
управлява софтуер
поддържа онлайн безопасност

Езикови умения