@sven

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияЛидерствоОрганизационнаспособностКреативностАналитичностТехника

Уменията

Креативност

артистичност
музикален
изпълнява
експресивен

Организационна способност

работи в екип
доверява се
следва инструкции
планира
организира

Комуникация

развива разбирателството
слуша внимателно
разбира аудиторията
създава връзки
комуникира ефективно
изразява идеи
презентира
говори пред аудитория
самоуверен

Лидерство

носи отговорност
вдъхновява
мотивиращ
инструктира
показва лидерство
поема инициативата
поема рискове

Аналитичност

оформя становище

Езикови умения

английски: свободно , френски: cредни , немски: роден език