@George_M_Chatzitheodosiou

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ТехникаЛидерствоКомуникацияОрганизационнаспособностАналитичностКреативност
Очаквания 
Make the world a more hospitable and safer place to exist in...

Уменията

Лидерство

определя приоритети
взема решения
показва лидерство
поема инициативата
носи отговорност
вдъхновява
инструктира
поема рискове
управлява хора
делегира задачи
поставя цели

Организационна способност

посочва източници
организира
планира
работи в екип
е търпелив
обръща внимание на детайлите
управлява времето
методичен
учи се от грешките си
следва инструкции
спарвя се с натиска

Комуникация

комуникира ефективно
изразява идеи
създава връзки
слуша внимателно
води преговори
разбира аудиторията
прави конструктивна критика
презентира
самоуверен
пише ясно
убеждава

Аналитичност

определя нуждите
оформя становище
логичен
учи
калкулира
предвижда
анализира данни
мисли критично
разпознава възможностите

Креативност

артистичност
експресивен
илюстрира
има усет
визуализира
проектира
музикален

Техника

компетентен с ИТ
управлява хардуер
поддържа онлайн безопасност
управлява софтуер
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
разработва уебсайтове
разработва приложения
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
проектира игри
пише софтуер
разбира механиката
уточнява
ползва добре инструментите
информационно грамотен
съблюдава етикета

Езикови умения