@stsiona

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияОрганизационнаспособностАналитичностЛидерствоКреативностТехника
Очаквания 
“Let’s Go Exploring!” has always been my motto for every fresh new start of my life, that may be a day running a project, a new neighbourhood or a cloudy morning. I strongly believe that in order to be the one who drives changes in your life and not been driven by them, you should be self-motivated and flexible in transfiguring yourself, adjusting and/or readjusting in diverse environments and constantly changing conditions. Until today, my passion for Digital Tools, Internet & Information Technology has been guiding me to enhance my knowledge and experience in Digital Marketing, Creative Media and Global Sustainable Development. Being a tireless learner I repeatedly tend to permeate and discover the know-how for my top interests and favourite activities. As a goal-oriented personality, I pay attention in both “big-picture” and detail missing, using the best of me to identify the essential needs and the options to improve the “big-picture’s” efficiency. For me it's not just the destination but also the journey. I also love snowboarding, cosy bistros & spots with a view!

Уменията

Организационна способност

планира
организира
методичен
следва инструкции
управлява времето
работи в екип
обръща внимание на детайлите
спарвя се с натиска
посочва източници
изследва
учи се от грешките си

Лидерство

носи отговорност
поема инициативата
показва лидерство
инструктира
поема рискове
определя приоритети
делегира задачи
взема решения
поставя цели

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно
разбира аудиторията
слуша внимателно
прави конструктивна критика
изразява идеи
презентира
самоуверен
води преговори
пише ясно
медийно грамотен

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
показва оригиналност
визуализира
илюстрира
музикален
изпълнява

Аналитичност

определя нуждите
калкулира
оценява
оформя становище
бюджетира
предвижда
решава проблемите
мисли критично
логичен
учи

Техника

съгласява се с издателя
управлява дигитална информация
възприема опита на потребителите
възприема потребителският интерфейс
управлява хардуер
управлява софтуер
информационно грамотен

Езикови умения

английски: свободно , френски: cредни , гръцки: роден език