@nayia_s2001

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКреативностАналитичностКомуникацияТехникаЛидерство

Уменията

Организационна способност

обръща внимание на детайлите
управлява времето
организира
работи в екип
е търпелив
планира
методичен

Комуникация

комуникира ефективно
слуша внимателно
презентира

Аналитичност

определя нуждите
анализира данни
логичен
учи

Креативност

визуализира
артистичност
проектира
експресивен
илюстрира

Техника

компетентен с ИТ
информационно грамотен
управлява дигитална информация

Езикови умения