@xristos simonis

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКомуникацияЛидерствоАналитичностТехникаКреативност

Уменията

Организационна способност

е търпелив
обръща внимание на детайлите
методичен
учи се от грешките си
планира
следва инструкции
спарвя се с натиска
работи в екип
организира
управлява времето
посочва източници
управлява конфликтите
доверява се
изследва

Техника

компетентен с ИТ
съгласява се с издателя
създава дигитално съдържание
информационно грамотен
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност
управлява дигитална информация
управлява хардуер

Аналитичност

логичен
учи
калкулира
предвижда
мисли критично
определя нуждите
анализира данни
оформя становище
разпознава възможностите
работи с форми и пространство

Лидерство

взема решения
поема рискове
определя приоритети
показва лидерство
поема инициативата
носи отговорност
делегира задачи
вдъхновява
управлява хора
поставя цели

Комуникация

комуникира ефективно
развива разбирателството
слуша внимателно
изразява идеи
създава връзки
води преговори
презентира
разбира аудиторията
пише ясно
убеждава
медийно грамотен

Креативност

артистичност
експресивен
илюстрира
има усет
визуализира

Езикови умения