@katsou

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

КомуникацияОрганизационнаспособностКреативностЛидерствоАналитичностТехника

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност
вдъхновява
поставя цели

Организационна способност

следва инструкции
работи в екип
организира
планира
изследва
посочва източници

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
убеждава
комуникира ефективно
изразява идеи
води дискусии
води преговори
презентира
говори пред аудитория
разбира аудиторията

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
показва оригиналност
визуализира
има усет

Аналитичност

анализира данни
определя нуждите
предвижда

Езикови умения