@ramata2014

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ЛидерствоОрганизационнаспособностКомуникацияАналитичностТехникаКреативност

Уменията

Лидерство

носи отговорност
определя приоритети
взема решения
вдъхновява
поставя цели
поема инициативата
показва лидерство

Организационна способност

организира
планира
е търпелив

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно

Аналитичност

определя нуждите
оформя становище

Езикови умения