@Anastasia-Areti Gavrili

Primary tabs

Диамантът показва групата на преобладаващите индивидуални умения. Кликнете върху всяка група по-долу, за да ги видите

ОрганизационнаспособностКомуникацияТехникаКреативностАналитичностЛидерство

Уменията

Лидерство

поема инициативата
носи отговорност
поема рискове

Организационна способност

следва инструкции
управлява времето
работи в екип
методичен
е търпелив
обръща внимание на детайлите
планира
изследва
учи се от грешките си

Комуникация

създава връзки
развива разбирателството
комуникира ефективно
изразява идеи
презентира
разбира аудиторията
пише ясно
медийно грамотен

Креативност

артистичност
проектира
експресивен
илюстрира
визуализира
показва оригиналност
има усет

Техника

компетентен с ИТ
създава дигитално съдържание
съгласява се с издателя
информационно грамотен
съблюдава етикета
поддържа онлайн безопасност
управлява дигитална информация

Аналитичност

оформя становище
калкулира
анализира данни
предвижда
учи

Езикови умения

турски: основни , английски: свободно , гръцки: роден език